O nás

TOS KUŘIM byl od svého založení průkopníkem v zavádění nových technologií do praxe a obchodní značka firmy se stala celosvětovým symbolem spolehlivých a přesných obráběcích strojů s dlouhodobou životností.

Informace o ochraně oznamovatelů – WHISTLEBLOWING

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
Zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.
Interní směrnice SO 2/23 Q Ochrana oznamovatelů.

Subjekt

TOS KUŘIM - OS, a.s.
Blanenská 1321/47
664 34 Kuřim
IČ 26231522

Pověřené příslušné osoby

Michal Jansa tel. +420 541 102 762
Zuzana Zavřelová tel. +420 541 102 762

Oznamovatel

Fyzická osoba (oznamovatel) má možnost prostřednictvím svých oznámení upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti se svou prací.

Oblasti porušení

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz,
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost, bezpečnost potravin a krmiv,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

Podání oznámení

Vnitřní oznamovací systém

 • Podání je možno podávat písemně zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů.

Písemně

 • elektronicky na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • v listinné podobě na adresu: TOS KUŘIM - OS, a.s., Blanenská 1321/47, 664 34 Kuřim s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

Ústně v pracovních dnech v době 8:00 – 14:00

 • telefonicky na telefonním čísle +420 541 102 762
 • na žádost oznamovatele i osobně v areálu TOS KUŘIM - OS, a.s., Blanenská 1321/47, Kuřim, personální oddělení

Externí komunikační kanál

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Poučení

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku nebo trestného činu.